Home

Welkom

Atelier Libera is mijn nieuwe lichte ruimte waar ik mijn schilderijen maak.

Mijn atelier heeft de naam Libera gekregen omdat ik me bij het schilderen en fotograferen bevrijd voel. Gedachten verdwijnen, het intuïtieve krijgt zijn kans. Vanuit de leegte ontstaat nieuw werk.

Inspiratie

De natuur is mijn grote inspiratiebron. Mijn schilderijen en foto’s geven mijn verwondering weer en mijn bewondering voor de scheppende krachten in de natuur. De natuur laat een voortdurende ontwikkeling zien van tot bloei komen en vergaan. Ook de vergankelijkheid heeft zijn schoonheid. Dat laat ik in mijn foto’s zien. Ik ervaar de schepping als een kosmisch gebeuren, waarin de microwereld een weerspiegeling is van de macrowereld., het universum. Alles is met elkaar verbonden en verwant. De bouwstenen van het leven zijn in de kosmos ontstaan. Alles is één kosmische kringloop waar nooit iets bijkomt of verloren gaat

In de natuur word ik geraakt door details die ik “toevallig” tegen kom. Het is een kort en hevig genieten van vormen, structuren, kleur en licht. Ik probeer de betovering in close-up foto’s te vangen.   Bijzondere momenten leg ik in close-up foto’s vast. De foto’s zijn de aanleiding voor mijn expressieve schilderijen.

Al schilderend beleef ik de natuur op een andere manier. Mijn schilderijen zorgen voor een innerlijke verwerking. Het schilderen heeft zich ontwikkeld in de laatste twintig jaar van een “buiten schilderen” op een impressionistische manier naar een intuïtief innerlijk schilderen nu. De relatie met de natuur is er nog steeds.

Het ontstaan van het schilderij is een natuurlijk proces.

Zoals in de natuur en in de kosmos het toeval, het onverwachte een grote rol speelt, zo geldt dat ook voor mijn schildersproces. Bij het schilderen met acryl- of aquarelverf gebruik ik veel water.

Mijn schilderijen liggen op de vloer. Bij het schilderen met acrylverf op groot formaat papier of doek gebruik ik veel water en media die weerstand bieden. Het schilderij gaat zijn eigen weg en bepaalt mede de ontwikkeling van het proces. Uit het impulsieve en vrije, niet angstige kan creativiteit ontstaan.

Door een expressieve schilderwijze uit ik mijn bewondering voor de enorme energie die de natuur en het universum ons geven.

Over Jan Huitema

Ik ben geboren op 8 juli 1952 in Bakhuizen en opgegroeid in de mooie omgeving van Gaasterland. Bij het IJsselmeer en in het Rijsterbos waren vele speelplekken. Na de mulo in Balk volgde ik de havo en Pedagogische Academie in Hilversum. Tijdens de officiersopleiding in militaire dienst leerde ik het voorwaartse waarnemen. In 1974 begon mijn onderwijzersloopbaan. Eerst in Sneek en later in St. Nicolaasga tot 2017. In 1993 slaagde ik voor de Kunstacademie Leeuwarden/Groningen en in 1999 voor de lerarenopleiding Tekenen 2de graads. Kinderen kennis laten maken met kunst was altijd mijn passie. Kunst kan je verrassen, ontroeren, confronteren en aan het denken zetten. Kinderen staan daar open voor. Kunsteducatie is zeer belangrijk om de creativiteit te ontwikkelen.

Van 1986 – 1988 heb ik met andere kunstenaars projecten “Kind en kunstenaar” opgezet in Sneek. Mijn rol bestond uit het benaderen van kunstenaars en overleg plegen over de lessen die bij hun werk pasten. Elke maand werd een kunstenaar van de maand gepresenteerd aan de scholen in Sneek.

Van 1989 – 1990 hebben we het Beeldenproject “Kind en kunstenaar”  uitgevoerd. 13 Basisscholen in Sneek en omgeving hebben een jaar lang meegewerkt aan het tot stand komen van een beeld, gemaakt door kunstenaars en kinderen zowel in de ontwerpfase als in de uitvoering. Dit leidde tot een beeldenroute. Uit de vereniging Beeldend Actief Sneek was een commissie gevormd die het hele project heeft voorbereid en uitgewerkt. Ik was lid van deze commissie. Mijn rol bestond vooral uit het bewaken van de educatieve kant van  het project. Hoe geschikt waren de ontwerpen voor ons doel. Hoe creatief konden de kinderen meedenken en doen. En dit in overleg met kunstenaars en scholen.

In 2012 slaagde ik voor de Master Kunsteducatiestudie. Het oprichten van Stichting School en Kunst gaf mij kansen projecten voor basisscholen met anderen te ontwikkelen. In 2011/2012 heeft Stichting School en Kunst, waar ik voorzitter van ben, het kunsteducatief project Babar in Friesland gerealiseerd. 6200 Kinderen hebben hieraan deelgenomen. Op 10 locaties zijn concerten georganiseerd.

In 2012 heb ik mijn onderzoek “Wow, vet cool!” afgerond. Het betrof het effect van tien beeldende kunst beschouwinglessen aan groep 5 van rkbs ‘It Klimmerblêd’ in St. Nicolaasga. Belangrijke conclusies waren dat de kinderen beter waarnamen en interpreteerden in de eindmeting.

Het onderzoek is gepubliceerd bij LKCA in Utrecht: https://lkca.crossmarx.nl/publicatie/21993/-wow–vet-cool–

In 2013/2014 heeft Stichting School en Kunst project ‘Fjouwer dappere mûskes’ gerealiseerd op 6 locaties in Friesland. In 2015 heeft de stichting project ’70 jaar na de oorlog. Er reed een trein naar Sobibor.’ voor basisschoolleerlingen uitgevoerd in Sneek met een betrokkenheid van 800 leerlingen. In 2016 is dit project uitgevoerd in Gorredijk en in 2017 in Meppel.

Naast de educatieve projecten en het lesgeven ben ik ook altijd creatief bezig geweest met fotograferen en schilderen. De schildersontwikkeling is een voortdurend proces. Na een impressionistische periode veranderde mijn stijl in lyrisch abstract expressionisme. De natuur is steeds de oorsprong. Ik maak foto’s en verwerk deze schilderend. Regelmatig heb ik tentoonstellingen en presenteer ik werk op kunstmarkten.

Kunstenaars die me hebben beïnvloed

Aanvankelijk schilderde ik impressionistisch. Het vangen van het licht en de kleuren was jarenlang mijn uitdaging. Het snelle weergeven om het moment te vangen deed ik in aquarellen. Later schilderde ik met gouache en boenders op groter formaat papier.

Van de meesters van het impressionisme had ik de meeste bewondering voor Claude Monet in zijn vasthoudendheid en onderzoek om de impressies vast te leggen. Zijn later werk van de tuin en weerspiegelingen in de vijver in Giverny werden grote abstracties. Het werden nieuwe mysterieuze werelden.

William Turner is een andere kunstenaar uit de 19de eeuw die me boeide. Hij wist het ontzag voor de natuurkrachten te verbeelden.

De losse schilderstijl zag ik in Jackson Pollocks action paintings in optima forma. In een meditatief ritueel schilderde hij grote schilderijen op de vloer. Uit het gestuurde toeval ontstonden onverwachte fenomenen.

Een andere kunstenaar uit het Amerikaanse Abstract Expressionisme die me erg aanspreekt is Mark Rothko. Hij was juist heel gericht bezig om het ultieme te bereiken. Bij hem voel ik de zeggingskracht van kleur heel sterk. Kleurencombinaties kunnen je raken en kunnen helend werken. In zijn gelaagde schilderijen schijnt een mysterieuze wereld door.

Contact

Jan Huitema
Houtsnip 13
8521RE St. Nicolaasga
T 0513 – 432657
M 06-53345546
@ jan@jghuitema.nl