Over Jan Huitema

Ik ben geboren op 8 juli 1952 in Bakhuizen en opgegroeid in de mooie omgeving van Gaasterland. Bij het IJsselmeer en in het Rijsterbos waren vele speelplekken. Na de mulo in Balk volgde ik de havo en Pedagogische Academie in Hilversum. Tijdens de officiersopleiding in militaire dienst leerde ik het voorwaartse waarnemen. In 1974 begon mijn onderwijzersloopbaan. Eerst in Sneek en later in St. Nicolaasga tot 2017. In 1993 slaagde ik voor de Kunstacademie Leeuwarden/Groningen en in 1999 voor de lerarenopleiding Tekenen 2de graads. Kinderen kennis laten maken met kunst was altijd mijn passie. Kunst kan je verrassen, ontroeren, confronteren en aan het denken zetten. Kinderen staan daar open voor. Kunsteducatie is zeer belangrijk om de creativiteit te ontwikkelen.

Van 1986 – 1988 heb ik met andere kunstenaars projecten “Kind en kunstenaar” opgezet in Sneek. Mijn rol bestond uit het benaderen van kunstenaars en overleg plegen over de lessen die bij hun werk pasten. Elke maand werd een kunstenaar van de maand gepresenteerd aan de scholen in Sneek.

Van 1989 – 1990 hebben we het Beeldenproject “Kind en kunstenaar”  uitgevoerd. 13 Basisscholen in Sneek en omgeving hebben een jaar lang meegewerkt aan het tot stand komen van een beeld, gemaakt door kunstenaars en kinderen zowel in de ontwerpfase als in de uitvoering. Dit leidde tot een beeldenroute. Uit de vereniging Beeldend Actief Sneek was een commissie gevormd die het hele project heeft voorbereid en uitgewerkt. Ik was lid van deze commissie. Mijn rol bestond vooral uit het bewaken van de educatieve kant van  het project. Hoe geschikt waren de ontwerpen voor ons doel. Hoe creatief konden de kinderen meedenken en doen. En dit in overleg met kunstenaars en scholen.

In 2012 slaagde ik voor de Master Kunsteducatiestudie. Het oprichten van Stichting School en Kunst gaf mij kansen projecten voor basisscholen met anderen te ontwikkelen. In 2011/2012 heeft Stichting School en Kunst, waar ik voorzitter van ben, het kunsteducatief project Babar in Friesland gerealiseerd. 6200 Kinderen hebben hieraan deelgenomen. Op 10 locaties zijn concerten georganiseerd.

In 2012 heb ik mijn onderzoek “Wow, vet cool!” afgerond. Het betrof het effect van tien beeldende kunst beschouwinglessen aan groep 5 van rkbs ‘It Klimmerblêd’ in St. Nicolaasga. Belangrijke conclusies waren dat de kinderen beter waarnamen en interpreteerden in de eindmeting.

Het onderzoek is gepubliceerd bij LKCA in Utrecht: https://www.lkca.nl/informatiebank/wow-vet-cool-het-effect-van-tien-beeldende-kunst-beschouwinglessen-aan-een-groep-5-van-een-basi-1.

In 2013/2014 heeft Stichting School en Kunst project ‘Fjouwer dappere mûskes’ gerealiseerd op 6 locaties in Friesland. In 2015 heeft de stichting project ’70 jaar na de oorlog. Er reed een trein naar Sobibor.’ voor basisschoolleerlingen uitgevoerd in Sneek met een betrokkenheid van 800 leerlingen. In 2016 is dit project uitgevoerd in Gorredijk en in 2017 in Meppel.

Naast de educatieve projecten en het lesgeven ben ik ook altijd creatief bezig geweest met fotograferen en schilderen. De schildersontwikkeling is een voortdurend proces. Na een impressionistische periode veranderde mijn stijl in lyrisch abstract expressionisme. De natuur is steeds de oorsprong. Ik maak foto’s en verwerk deze schilderend. Regelmatig heb ik tentoonstellingen en presenteer ik werk op kunstmarkten.